Základní dělení rohoží

Obecně můžeme vstupní rohože umístit buď před vlastním vchodem – tedy vně budovy, nebo až za vchodem, tedy uvnitř. Podle toho se taky vyrábí a užívají dva rozdílné typy rohoží. Venkovní a vnitřní. Každá má trochu jiný účel a podle toho i jiné provedení. Venkovní rohože slouží zejména k odstranění hrubých nečistot, písku, kamínků, bláta, našlapaného podzimního listí a podobně. Vnitřní rohože pomáhají zejména k odstranění vlhkosti z obuvi, případně odstranění jemnějších nečistot.

Různý účel, různá konstrukce

Jak již z funkce vyplývá, venkovní čisticí rohože jsou konstruovány jako povrchově hrubší, z materiálů odolného vůči hrubým nečistotám, zároveň tak, aby nečistotu nejen odstranily, ale současně ji nenechávaly na povrchu, kde by mohla být nečistota znovu zachycena obuví a roznášena dál do budovy. Vnitřní rohože mají za účel zejména zachytit maximum vlhkosti a současně zachytit menší nečistoty opět tak, aby nezůstávaly ve vrstvě na povrchu rohože.

Základní dělení rohoží